Privacybeleid Ortho Medical Center

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming of de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Hieronder worden de privacy-richtlijnen toegelicht die in Ortho Medical Center worden gehanteerd. Deze zijn uitgewerkt conform de GDPR-wetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij komen in contact met je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van de diensten van onze praktijk of doordat je ons persoonsgegevens bezorgt bij het nemen van een afspraak
Het betreft volgende gegevens :
– voornaam, familienaam, telefoonnummer en mailadres

Deze gegevens worden verzameld teneinde de consultatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Soms wordt dit ook gebruikt om U afspraak te veranderen U te contacteren.

Met welke doeleinden en op welke verwerkingsgrond verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij willen contact met je kunnen opnemen via mail of telefoon indien afspraken dienen verzet te worden, informatie gedeeld te worden

Wij verwerken je persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen en de uitoefening van onze contractuele rechten (dossiervorming, therapeutische begeleiding) en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (het opnemen van contact in geval van problemen, aanmaningen).

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de overeengekomen doeleinden te realiseren. 

Als er wel een consultatie,behandeling wordt opgestart, bewaren we jouw persoonsgegevens en eventuele andere (gezondheids)gegevens binnen het kader van het beroepsgeheim.

Elke medewerker die werkzaam is in Ortho Medical Center is ertoe verplicht de toegang tot persoons- en andere gegevens te beveiligen (met maatregelen als wachtwoord , afgesloten kasten en dergelijke).

Met wie delen we persoonsgegevens?

We delen je persoonsgegevens enkel met uw huisarts wanneer U erom vraagt, wanneer dit wettelijk verplicht is  of dit in Uw belang is.

Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve als dit gebeurt in het kader van een therapeutische behandeling (bvb. een externe verwijzing) of facturatie hiervan
Elke hulpverlener is verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren en zich aan de voorgestelde doeleinden te houden.

Wij kunnen jou verslaggeving of attesten opsturen via mail als U deze opvraagt via de mail die U opgaf.
Welke rechten heb je over je persoonsgegevens?

Je kan ons een verzoek sturen om je persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te wijzigen. Dit kan via een mail naar doc@ortho-medical-center.be. Wij reageren – zoals wettelijk verplicht – binnen de vier weken.
Let op : het gaat hier niet over inzage in het dossier, het betreft hier enkel de inzage van de persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we cookies?

Deze website gebruikt zowel technische als sessiecookies, uitsluitend om het gebruik van de website te vereenvoudigen.
Een sessiecookie is vereist om je voortgang op de website te volgen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat alle informatie die je invoert of routes die je neemt, door de website worden onthouden. Zonder deze cookie zou elke door jou bezochte pagina je als een geheel nieuwe bezoeker behandelen. Deze cookie identificeert je niet persoonlijk en is/wordt niet gekoppeld aan enige andere informatie die wij over jou opslaan.
Voor deze cookies is de toestemming van de gebruiker niet vereist. Daarom worden deze cookies automatisch geïnstalleerd als je als gebruiker onze website bezoekt.

Cookies worden nooit door ons gebruikt voor de analyse van onze website of voor advertentiedoeleinden. Wij maken enkel gebruik van noodzakelijke cookies en we analyseren geen bezoek- en klikgedrag op de website.

Aanpassingen privacy-richtlijnen

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacy-richtlijnen. De meest actuele versie vind je steeds op onze website.